top of page

De wintersportreizen zijn er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een hersenaandoening of aandachts handicap. In principe zijn er geen beperkingen: iedereen kan mee. Er is echter één uitzondering: personen die dagelijks zware medische verpleging nodig hebben. Als je hulp nodig hebt bij je ADL wordt je voor de zorgmomenten gekoppeld aan één vrijwilliger. 

Toelichting. Deelnemers die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen (ADL zelfstandig) worden natuurlijk geholpen door onze begeleiders. Dit zijn oa: arts- assistentes, verpleegkundigen, VG/LG/MVG groepsbegeleiders en begeleiders welke zich hebben gespecialiseerd in werken met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  

Deze begeleiding is gedurende zowel de reis als het verblijf in Au permanent aanwezig.  

 

De deelnemers aan onze reizen zijn dus voornamelijk mensen met:   

  • een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap (LG)  

  • een meervoudig complexe handicap: lichamelijk plus verstandelijk  (MCG)  

  • een Autisme Spectrum Stoornis en/of verstandelijke beperking (ASS/VG)  

  • ADHD en/of een Autisme Spectrum Stoornis zonder verstandelijke beperking (ADHD/ASS)  

bottom of page