top of page

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Beloningsbeleid Stichting is dat er niet beloont wordt.

bottom of page