Verhuur groepsaccommodatie 

 

Hollandheim AU 

Is een groepsaccommodatie in het Oostenrijkse dorp Au geschikt voor 58 personen. De accommodatie is aangepast voor mensen met een beperking volgens de regels van “Geboden Toegang”. 

Doelgroepen 

De accommodatie wordt ter beschikking gesteld aan instellingen/organisaties die zich inzetten voor gehandicapten, ofwel instellingen met een maatschappelijk nut en of cultureel doel en zonder winstoogmerk, ofwel aan instellingen met de ANBI-status (of hieraan gelijkwaardig in het buitenland).  

 

Verhuur commerciële groepen 

Het Hollandheim is te huur voor commerciële groepen (mits niet in gebruik door hierboven genoemde doelgroepen). Deze fondsenwervende activiteit is een middel (en geen doel) om de doelen van de stichting mede mogelijk te maken. Alsmede de kosten en vaste lasten van de aangepaste accommodatie te kunnen dekken.  

Huisverhuur Hollandheim

hollandheim zomer.jpg